isaleCAD İsale Hattı Tasarım Programı

isaleCAD

İSALE HATTI TASARIM PROGRAMI
Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz

 

AnkiSOFT Yazılım, 1985‘ten beri, altyapı projelerinin tasarımı için programlar (yazılımlar) geliştirmektedir. Bunlardan isaleCAD, isale hatlarının tasarımı için geliştirilmiştir. Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz yapabilmektedir. Program AutoCAD veya ZWCAD altında çalışmaktadır.

AnkiSOFT Yazılım - isaleCAD - İsale Hattı Tasarım Programı - Program Menüsü

AnkiSOFT YazılımisaleCAD – İsale Hattı Tasarım Programı – Program Menüsü

PLAN ÇİZİMİ

Çizim esasları olarak İller Bankası, Devlet Su İşleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nin isale hatları için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diğer kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Some noktası/Kazık noktası (SK) atabilir, SKyı edit edebilir, araya yeni SKlar atabilir, SKlar arasındaki mesafeyi bulabilir, SK yerinin kaydırılmasını, SKnın m.ye çekilmesini, SKnın silinmesini, SK bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir SKnoyu arayabilir, SKno yerini kaydırabilir, sıralı SOMEno verebilir, sıralı KAZIKno verebilirsiniz.

Boru atabilir, boruyu edit edebilir, borunun yönünü ters çevirebilir, istediğiniz boruyu silebilir, istediğiniz boruların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Hat üzerinde, istediğiniz SKya vantuz/tahliye atabilirsiniz, vantuz/tahliye silebilir, vantuz/tahliyelere sıralı numara verebilirsiniz.

 

İsale Hattı - Hat Modeli

İsale Hattı – Hat Modeli

HATA KONTROLÜ

Bu bölümde; projede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer SKnolarını, SK bağlantı hatalarını, hatalı SKları bulabilirsiniz.

TASARIM KRİTERLERİ

Suyun temin edildiği yer;

Depo,
Maslak,
Ayaklı depo,
Basınç kırıcı vana,
Branşman (cazibeli),
Branşman (terfili),
Terfi merkezi olabilir.

Suyun iletildiği yer;

Depo,
Maslak,
Ayaklı depo,
Basınç kırıcı vana,
Şebeke girişi,
Tahliye olabilir.

Çizim kağıdı yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilir.
Tahliye/vantuz seçimi tamamen kullanıcı tarafından belirlenebilir, tamamen program (yazılım) tarafından belirlenebilir veya kullanıcının belirlediklerine program gerekli gördüğü yerler için ilave yapabilir.
Kesitlerde düşey dirsek gerekip gerekmediğini program otomatik olarak belirler.
Boru eğimi ≥ %30 ise, program boru alt ucuna dolgu tutucu perde yerleştirir.
Dirsek açıları derece veya grad cinsinden verilebilir.
Basınç hesapları; boru taban kotuna veya boru eksen kotuna göre yapılabilir.
Çizimler AutoCAD veya ZWCAD ortamı için DXF formatında hazırlanır.
Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz Tip-ÇAPlara ait; anma çapı, malzemesi (PVC, ACB, Çelik, Font, Düktil-Font, HDPE, CTP, …), atüsü, et kalınlığı, iççapı, geçirdiği debi, sürtünme katsayısı, “C” katsayısı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (William-Hazen, Ludin, …), dışçapı ve boru altına serilecek altkum tabakasının kalınlığını verebilirsiniz.

PROFİL TASARIMI

Tasarım sırasında; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, profil çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar bu adım tekrar edilir.

HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup, 1.tabloda;

SK adı
Başlangıca mesafesi
Zemin kotu
Boru kotu
Toplam JL
Toplam lokal kayıp (LK)
Toplam JL+LK
Piyezometre kotu
İşletme basıncı
Maksimum basınç
Minimum basınç bilgilerini içermektedir.

2.tabloda ise;

SK adı
Vantuz/tahliye adı
Yatay dirsek açısı
Düşey dirsek açısı
Uzaysal dirsek açısı bilgilerini içermektedir.

İSALE HATTI PROFİLİ

Bir isale hattı profilinde olması gereken tüm bilgiler;

Kazı derinliği
Kazık no
Zemin kotu
Boru eksen/taban kotu
Ara mesafe
Başlangıca mesafe
Boru çapı cinsi tipi
Boru eğimi
Planda gidiş, otomatikman türetilir.

 

İsale Hattı Profili (Terfili Hat)

İsale Hattı Profili (Terfili Hat)

 

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

 

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

İsale Hattı Profili (Cazibeli Hat)

ŞEMATİK PROFİL

Bir şematik profilde olması gereken tüm bilgiler;

Maksimum basınç hattı
Piyezometre hattı
Statik hat
Minimum basınç hattı
Kazık no
Boru eksen/taban kotu
Ara mesafe
Başlangıca mesafe
İşletme basıncı
Darbe halinde maksimum ve minimum basınç
Statik basınç
Boru çapı tipi cinsi, otomatik türetilir.

 

İsale Hattı Şematik Profili (Terfili Hat)

İsale Hattı Şematik Profili (Terfili Hat)

 

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

 

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

İsale Hattı Şematik Profili (Cazibeli Hat)

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

GENEL

SK ve boru sayısında bir sınır yoktur.
Tip-ÇAP ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
Çizim üzerinde birden fazla isale hattı olabilir, sayısında bir sınır yoktur.
Profil boyunda bir sınır yoktur.
Profil-Çizimi sırasında, kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
Şematik profilde, minimum işletme basıncı altında ve maksimum statik basınç üstünde kalan noktalar için uyarı yapılır.
SKnoları, yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Programımızın komutları ile, AutoCAD veya ZWCAD komutlarını da birlikte kullanmak mümkündür.

 

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Dirsekler Hesap Tablosu Örneği
Kayıplar Hesap Tablosu Örneği

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2023

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2024 x64
Windows11 x64, Windows10 x64
.NET Framework 4.8
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_9.0 x64

Küçük Çaptan Büyük Çapa Geçişlerdeki Derlinlik Hesabı Düzenlendi
Boru Eksen Kotlarının Text Dosyasından Okunması Eklendi

OCAK.2021

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2022 x64
Windows8.1 x64, Windows8.0 x64, Windows7 x64
.NET Framework 4
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

VTno’larınında Google Earth‘e Aktarılması
SKno’larınında Google Earth‘e Aktarılması
Terfi Hesapları Eklendi

OCAK.2018

AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

IH-DIRSEKLER.INP’ye Zemin Kotu ve Statik/Maksimum Basınç Bilgileri Eklendi
Derinlik Miktarlarının “Boru Tabanı” veya “Kazı Tabanı”na Göre Seçeneği Eklendi
Terfi Hesapları için Ltoplam, JLtoplam, Vort ve Ortalama Seleritenin Hesaplanması
Hata Kontrollerinin Tek Bir Komut Altında Birleştirilmesi
IH-DIRSEKLER.KAT’a İççap Eklendi, Kullanıcının Hatalı İççap Girişi Engellendi

MAYIS.2017

AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

SK At ve Boruyu Böl
SK Sil ve Boruları Birleştir
Boru SOL+ Yap
Boru SAG+ Yap
SKları Oku XYZ.INP Dosyasından
• Google Earth için KML-isaleCAD.KML’yi Oluştur
• Google Earth ile KML-isaleCAD.KML’yi Aç

OCAK.2015

AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

Some Koordinat Listesinin Hazırlanması
Vantuz Koordinat Listesinin Hazırlanması
Tahliye Koordinat Listesinin Hazırlanması

OCAK.2013

AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

Tasarım Kriterlerinin DSİ‘ye Uygun Hale Getirilmesi

HAZİRAN.2012

Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2012

Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2010

WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009

WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003

WindowsXP x32

OCAK.1999

Windows98

OCAK.1997

ACAD 14
Windows98

OCAK.1988

MSDOS