pissuCAD Kanalizasyon Şebeke Tasarım Programı

pissuCAD

KANALİZASYON ŞEBEKE TASARIM PROGRAMI
Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz / Simülasyon

 

AnkiSOFT Yazılım, 1985‘ten beri, altyapı projelerinin tasarımı için programlar (yazılımlar) geliştirmektedir. Bunlardan pissuCAD, kanalizasyon (pissu) şebekelerinin tasarımı için geliştirilmiştir. Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz / Simülasyon yapabilmektedir. Program AutoCAD veya ZWCAD altında çalışmaktadır.

AnkiSOFT Yazılım  - pissuCAD - Kanalizasyon Şebeke Tasarım Programı - Program Menüsü

AnkiSOFT Yazılım  – pissuCAD – Kanalizasyon Şebeke Tasarım Programı – Program Menüsü

ŞEBEKE ÇİZİMİ

Çizim esasları olarak İller Bankası, Devlet Su İşleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri‘nin kanalizasyon şebekeleri için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diğer kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Baca atabilir, bacayı edit edebilir, bacalar arasındaki mesafeyi bulabilir, iki baca arasına yeni baca atabilir, baca yerinin kaydırılmasını, bacanın m.ye çekilmesini, bacanın silinmesini, baca bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir bacanoyu arayabilir, bacano yerini kaydırabilir, sıralı bacano verebilirsiniz.

Mecra atabilir, mecrayı edit edebilir, mecranın yönünü ters çevirebilir, kısa boylu mecraların detay bilgilerini büyütülmüş olarak çizdirebilir, istediğiniz mecrayı silebilir, tüm mecralara ait debi+doluluk oranı bilgilerini çizim üzerinde gösterebilir, istediğiniz mecraların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Çizim üzerine terfi merkezi ve fosseptik işleyebilir, istemediğinizi silebilirsiniz.

Şebekeye, istediğiniz bacadan uçdebi yükleyebilir, herhangi bir uçdebiyi silebilirsiniz.

 

Kanalizasyon Şebekesi - Şebeke Planı (1/1000)

Kanalizasyon Şebekesi – Şebeke Planı (1/1000)

HATA KONTROLÜ

Bu bölümde; şebekede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer bacanolarını, kademe bağlantısı hatalarını, bacalardaki bağlantı (besleme) hatalarını, zemin kotlarına göre terse girmiş mecraları bulabilirsiniz.

TASARIM KRİTERLERİ

Şebekede izin verilen minimum şut yüksekliğini verebilirsiniz.

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz Tip-ÇAPlara ait; anma çapı, malzemesi (beton, betonarme, PVC, ACB, korige, ribloc, …), iççapı, minimum ve maksimum eğimlerini, maksimum doluluk oranı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (Kutter, Manning, …), bu formül için gerekli olan “a” veya “n” katsayısını verebilirsiniz.

Şebekede kullanılacak Tip-ÇAPlar tek bir malzemeden olabileceği gibi, istediğiniz çapları/malzemeleri karışık olarak da kullanabilirsiniz.

ŞEBEKE TASARIMI

Tasarım sırasında; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, şebeke çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar bu adım tekrarlanmalıdır.

KANALİZASYON ŞEBEKESİ SİMÜLASYONU (Zamana Bağlı Simülasyon)

Şebekenin tasarımı tamamlandıktan sonra, 24 saatlik süre için, kanalizasyon (pissu) şebekesi simülasyonu yapabilirsiniz. Simülasyon 24 saatlik bir patern (Ortalama Gündeki Saatlik Dalgalanma) baz alınarak yapılır. Arzu ettiğiniz bir saatdeki simülasyon sonuçlarını şebeke üzerinde görebilirsiniz. Veya, mecralara ait maksimum değerleri şebeke üzerine işletip inceleme yapabilirsiniz.

Hız ve doluluk kriterlerini aşan mecra bilgileri farklı bir notasyonla gösterilir. Bu sayede inceleme zamanınız minimuma indirilir.

Kanalizasyon Şebekesi Simülasyonuna ait Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

ŞEBEKE HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup;

Mecranın baş bacano ve uç bacanoları
Kademesi
Debi bölge nosu
Mecra boyu
Bölgeden gelen pissu birim debisi
Mecranın pissu debisi
Yukarıdan gelen mecranın baş bacanosu
Yukarıdan gelen debi
Toplam debi
Mecranın baş ve uç arazi kotları
Mecra iç sırtının baş ve uç kotları
Mecra tabanının baş ve uç kotları
Mecra iç sırtının baş ve uç derinlikleri
Baş ile uç arasındaki mecra iç sırtı kot farkı
Mecra eğimi
Seçilen çap
Doluluk oranı
%50 dolu iken isale imkanı
Pissuyun hızı
Pissuyun derinliği bilgilerini kapsamaktadır.

Ayrıca, hazırlanan diğer bir tabloda; mecraların çaplara ve kademelere göre boy metrajları ile kademe ve derinliklere göre sınıflandırılmış kazı miktarları verilmiştir.

5000’LİK GENEL DURUM PLANI

Toplayıcı mecra ve bacalarının gösterilmesine, (ilave olarak) istediğiniz şebeke mecra ve bacalarının da gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.

Daha sonra, genel durum planını çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

 

Kanalizasyon Şebekesi - Genel Durum Planı (1/5000)

Kanalizasyon Şebekesi – Genel Durum Planı (1/5000)

PROFİL ÇİZİMİ

Şebeke çözümü aşamasında tüm bilgileri hazırlamış olduğunuz için, profili hazırlamak artık sizin için çok kolay.

Yapmanız gereken şey; 1.kademe/2.kademe/mevcut mecralardan hangilerinin çizileceğine karar vermektir.

Çizimde kullanmak istediğiniz düşey ve yatay ölçekleri belirledikten sonra, profili tek bir komut kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Program Tarafından;

Sonsuz uzunluktaki profil bir seferde çizilebilir.
Çizim kağıdı yüksekliği 297 mm.ye ayarlanmıştır.
Profilin kağıda sığması için referans kotu otomatik ayarlanır.
Bir profilde olması gereken tüm bilgiler otomatikman türetilir. Bu bilgiler;

Boru derinliği
Referans kotu
Bacadan gelen kol
Bacano
Zemin kotu
Taban kotu
Baca ara mesafesi
Eğimler (1/a)
Kanal tipi/çapıdır.

Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizimde, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

Kanalizasyon Şebekesi - Şebeke Profili

Kanalizasyon Şebekesi – Şebeke Profili

DETAYLI KAZI METRAJI

Kanalizasyon şebekelerinin kazı metrajlarını detaylı olarak hazırlamaya yönelik bir programdır.

Şebeke çözümü aşamasında tüm bilgileri hazırlamış olduğunuz için, metrajı hazırlamak artık sizin için çok kolay.

Genel bilgiler olarak; şevli kazılar için şev eğimini, yol kaplaması kalınlıklarını (asfalt, beton, taş, stabilize, ham) verebilirsiniz.

Projede kullanılacak Tip-BACAlarla ilgili olarak; anma çapı, iççapı, dışçapı, taban betonu genişliği, kazı taban genişlikleri (şevli kazı, ahşap iksa, çelik iksa ve 5 adet palplanş tipi için), dolgu malzemesi kalınlıklarını (altdiğer, altkum ve beton için) tanımlayabilirsiniz.

Projede kullanılacak Tip-ÇAPlarla ilgili olarak; çapın şebeke içindeki tipi (şebeke, toplayıcı veya kollektör), anma çapı, dolgu sırasında uygulanacak kesitin tip numarası, iççapı, dışçapı, kazı taban genişlikleri (şevli kazı, ahşap iksa, çelik iksa ve 5 adet palplanş tipi için), dolgu malzemesi kalınlıkları (altdiğer, altkum ve üstkum için) ve bu çapın bağlanacağı baca tipinin sıra numarasını tanımlayabilirsiniz.

METRAJ TABLOLARI

Program çıktılarındaki bacalar için hazırlanan tabloda;

Bacano
Kademesi
Çıkan en büyük çap
Baca iççapı
Baca dışçapı
Temel betonu genişliği
Kazı tabanı genişliği
Baca akar derinliği
Dolgu kalınlıkları (altdiğer, altkum ve temel betonu)
Baca kazı derinliği
Derinliklere göre kazı miktarları
Toplam kazı hacmi
Beton baca hacmi
Yol kaplaması bilgileri (cinsi, kalınlığı, alanı ve hacmi)
Dolgu hacmi (altdiğer, altkum ve beton)
Dolgu tipi ve hacmi
Kazı/iksa türü
İksa çakma derinliği
İksa alanı bilgileri bulunmaktadır.

Program çıktılarındaki mecralar için hazırlanan tablolarda ise;

Baş bacano
bacano
Kademesi
Boru bilgileri (çapı, dışçapı, kazı taban genişliği ve boyu)
Baca kazısı taban genişliği
Kazı boyu
Başta ve sondaki akar derinlikleri
Dolgu kalınlıkları (altdiğer, altkum ve üstkum)
Başta ve sondaki kazı derinlikleri
Derinliklere göre kazı miktarları
Toplam kazı hacmi
Boru hacmi
Yol kaplaması bilgileri (cinsi, kalınlığı, alanı ve hacmi)
Dolgu hacmi (altdiğer, altkum ve üstkum)
Dolgu tipi ve hacmi
Kazı/iksa türü
İksa çakma derinliği ve iksa alanı bilgileri bulunmaktadır.

Kazı hesapları sırasında;

Hendek-kazı-ağzı genişliği ≤ 1.00 m. ise dar-derin-kazı,
Hendek-kazı-ağzı genişliği > 1.00 m. ise geniş-derin-kazı olarak kabul edilir.

METRAJ İCMAL TABLOLARI

Baca kazı ve iksa icmalleri; kademeler bazında tablolar halinde verilmektedir.

Baca-icmal-özeti tablosunda; kazı miktarları derinliklere bağlı olarak, dolgu miktarları dolgu türüne bağlı olarak, iksa miktarları iksa türüne bağlı olarak, yol kaplama miktarları yol kaplama türüne bağlı olarak, şebeke, toplayıcı, kollektör ve toplam bazında verilmektedir.

Mecra kazı ve iksa icmalleri; kademeler bazında tablolar halinde verilmektedir.

Mecra-icmal-özeti tablosunda; kazı miktarları derinliklere bağlı olarak (hem dar-derin-kazı hem de geniş-derin-kazı cinsinden), dolgu miktarları dolgu türüne bağlı olarak, iksa miktarları iksa türüne bağlı olarak, yol kaplama miktarları yol kaplama türüne bağlı olarak, şebeke, toplayıcı, kollektör ve toplam bazında verilmektedir

Daha sonraki Baca+Mecra icmal-özeti tablosunda; kademeler bazında kazı, dolgu, iksa ve yol kaplama miktarları (mecralar için hazırlanmış özet tablo düzeninde) verilmektedir.

En son olarak, boru boyu metrajı tablosunda; her bir boru çapına ait boru-proje-boyu ve boru-net-boyu kademeler bazında verilmektedir.

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

GENEL

Baca ve mecra sayısında bir sınır yoktur.
Tip-ÇAP ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
Çizim üzerinde birden fazla şebeke olabilir, şebeke sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede farklı debi bölgeleri tanımlanabilir, bölge sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede 1.kademe, 2.kademe, mevcut ve öncelikli boru tanımlanabilir.
Çözüm sırasında;

Boru çapına, baş-iç-sırt kotuna ve uç-iç-sırt kotuna müdahale edilebilir.
Kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
Çap değiştirme kriterlerine uymayan mecralar, doluluk oranını aşan mecralar, akış yönü hatalı mecralar için uyarı yapılır.

Hesap tablolarının en sonunda kazı ve boru metrajı tabloları verilir.
Bacanoları, en uzun kol esasına göre yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu ve arazi kazık numarası bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
Jeolojik çalışmalara esas olmak üzere, derinlik haritası çıkarılabilir.
Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Hesap tabloları, herhangi bir A4-yazıcıdan otomatik olarak yazdırılabilir.
Programımızın komutları ile, AutoCAD veya ZWCAD komutlarını da birlikte kullanmak mümkündür.

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

 Şebeke Hesap Tablosu Örneği
 Detaylı Kazı Metrajı Hesap Tablosu Örneği
 Detaylı Kazı Metrajı İcmal Hesap Tablosu Örneği
 Detaylı Kazı Metrajı Pozlar Tablosu Örneği

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2023

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2024 x64
Windows11 x64, Windows10 x64
.NET Framework 4.8
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_9.0 x64

OCAK.2021

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2022 x64
Windows8.1 x64, Windows8.0 x64, Windows7 x64
.NET Framework 4
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

24 Saatlik Kanalizasyon Şebekesi Simülasyonu Yapılması
Minimum/Maksimum Eğimleri Aşan Borular için Çizim Üzerinde Uyarı Verilmesi

Limitleri Aşan Şutlar için Çizim Üzerinde Uyarı Yapılması
“Çelik İksa Kutuları”nın Detaylı Kazı Metrajına Tanıtılması

OCAK.2018

AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

Yağmursuyu ile Çakışma Detayı Çıkar
Hata Kontrollerinin Tek Bir Komut Altında Birleştirilmesi
LOOP Kontrolü
Mecra At Komutunda Mevcut Mecra için Akarkot Verilebilmesi

MAYIS.2017

AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

Baca At ve Mecrayı Böl
Baca Sil ve Mecraları Birleştir
Bacaları Oku XYZ.INP Dosyasından
Şebeke Hesap Tablosunu EXCEL‘e Yaz
Google Earth için KML-pissuCAD.KML’yi Oluştur
Google Earth ile KML-pissuCAD.KML’yi Aç

OCAK.2015

AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

Mecra Kotlarını Max.Doluluk+Min.Eğim ile Geri Taşınması
Mecra Kotlarını Min.Eğim ile Geri Taşınması
Tip-ÇAPlar İçin Max.Hız Tanımlanması
Mecra Bilgileri İçinde Hızında Gösterilmesi
Detaylı Kazı Metrajının Çaplar Bazında Verilmesi
Bazı Program Adımlarının Birleştirilmesi

OCAK.2013

AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

HAZİRAN.2012

AutoCAD 2012 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2012

AutoCAD 2012 x32, ZWCAD 2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2010

AutoCAD 2010 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009

AutoCAD 2008 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003

AutoCAD 2004 x32
WindowsXP x32

OCAK.1999

AutoCAD 2000
Windows98

OCAK.1997

ACAD 14
Windows98

OCAK.1985

MSDOS