yasuCAD Yağmursuyu Şebeke Tasarım Programı

yasuCAD

YAĞMURSUYU ŞEBEKE TASARIM PROGRAM
Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz

 

AnkiSOFT Yazılım, 1985‘ten beri, altyapı projelerinin tasarımı için programlar (yazılımlar) geliştirmektedir. Bunlardan yasuCAD, yağmursuyu şebekelerinin tasarımı için geliştirilmiştir. Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz yapabilmektedir. Program AutoCAD veya ZWCAD altında çalışmaktadır.

AnkiSOFT Yazılım - yasuCAD - Yağmursuyu Şebeke Tasarım Programı - Program Menüsü

AnkiSOFT YazılımyasuCAD – Yağmursuyu Şebeke Tasarım Programı – Program Menüsü

ŞEBEKE ÇİZİMİ

Çizim esasları olarak İller Bankası, Devlet Su İşleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nin yağmursuyu şebekeleri için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diğer kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Baca atabilir, bacayı edit edebilir, bacalar arasındaki mesafeyi bulabilir, iki baca arasına yeni baca atabilir, baca yerinin kaydırılmasını, bacanın m.ye çekilmesini, bacanın silinmesini, baca bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir bacanoyu arayabilir, bacano yerini kaydırabilir, sıralı bacano verebilirsiniz.

Mecra atabilir, mecrayı edit edebilir, mecranın yönünü ters çevirebilir, kısa boylu mecraların detay bilgilerini büyütülmüş olarak çizdirebilir, istediğiniz mecrayı silebilir, tüm mecralara ait debi+hız+doluluk oranı bilgilerini çizim üzerinde gösterebilir, istediğiniz mecraların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Havza atabilir, havzayı edit edebilir, havza yerinin kaydırılmasını, havzanın bağlandığı bacanın değiştirilmesini, havzanın silinmesini, uçhavza atılmasını, uçhavzanın silinmesini, ızgara atılmasını, ızgara silinmesini yapabilirsiniz.

 

Yağmursuyu Şebekesi - Şebeke Planı (1/1000)

Yağmursuyu Şebekesi – Şebeke Planı (1/1000)

HATA KONTROLÜ

Bu bölümde; şebekede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer bacanolarını, kademe bağlantısı hatalarını, bacalardaki bağlantı (besleme) hatalarını, zemin kotlarına göre terse girmiş mecraları bulabilirsiniz.

TASARIM KRİTERLERİ

Şebekede izin verilen minimum şut yüksekliğini verebilirsiniz.

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz Tip-ÇAPlara ait; anma çapı, malzemesi (beton, betonarme, PVC, ACB, korige, ribloc, …), iççapı, minimum ve maksimum eğimlerini, maksimum doluluk oranı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (Kutter, Manning, …), bu formül için gerekli olan “a” veya “n” katsayısını verebilirsiniz.

Şebekede kullanılacak Tip-ÇAPlar tek bir malzemeden olabileceği gibi, istediğiniz çapları/malzeleri karışık olarakda kullanabilirsiniz.

Proje alanına ait yağış, şiddet-süre-tekerrür bilgilerini verebilirsiniz.

ŞEBEKE TASARIMI

Tasarım sırasında; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, şebeke çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar bu adım tekrarlanmalıdır.

ŞEBEKE HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup;

Mecranın baş bacano ve uç bacanoları
Kademesi
Bölge nosu
Mecra boyu
Havzası
Akış emsali
İzafi havza
Toplam izafi havza
Toplanma zamanı
Akış şiddeti
Hesap debisi
Mecra eğimi
Seçilen çap
Su hızı
Akış zamanı
Su yüksekliği
Doluluk oranı
Dolu akış debisi
Mecranın baş ve uç arazi kotları
Mecra iç sırtının baş ve uç kotları
Mecra tabanının baş ve uç kotları
Mecra tabanının baş ve uç derinlikleri bilgilerini kapsamaktadır.

Ayrıca, hazırlanan diğer bir tabloda; mecraların çaplara ve kademelere göre boy metrajları ile kademe ve derinliklere göre sınıflandırılmış kazı miktarları verilmiştir.

5000’LİK GENEL DURUM PLANI

Toplayıcı mecra ve bacalarının gösterilmesine, (ilave olarak) istediğiniz şebeke mecra ve bacalarının da gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.

Daha sonra, genel durum planını çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

 

Yağmursuyu Şebekesi - Genel Durum Planı (1/5000)

Yağmursuyu Şebekesi – Genel Durum Planı (1/5000)

PROFİL ÇİZİMİ

Şebeke çözümü aşamasında tüm bilgileri hazırlamış olduğunuz için, profili hazırlamak artık sizin için çok kolay.

Yapmanız gereken şey; 1.kademe/2.kademe/mevcut mecralardan hangilerinin çizileceğine karar vermektir.

Çizimde kullanmak istediğiniz düşey ve yatay ölçekleri belirledikten sonra, profili tek bir komut kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Program Tarafından;

Sonsuz uzunluktaki profil bir seferde çizilebilir.
Çizim kağıdı yüksekliği 297 mm.ye ayarlanmıştır.
Profilin kağıda sığması için referans kotu otomatik ayarlanır.
Bir profilde olması gereken tüm bilgiler otomatikman türetilir. Bu bilgiler;

Boru derinliği
Referans kotu
Bacadan gelen kol
Bacano
Zemin kotu
Taban kotu
Baca ara mesafesi
Eğimler (1/a)
Kanal tipi/çapıdır.

Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizimde, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

Yağmursuyu Şebekesi - Şebeke Profili

Yağmursuyu Şebekesi – Şebeke Profili

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

GENEL

Baca ve mecra sayısında bir sınır yoktur.
Tip-ÇAP ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
Çizim üzerinde birden fazla şebeke olabilir, şebeke sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede farklı debi bölgeleri tanımlanabilir, bölge sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede 1.kademe, 2.kademe, mevcut ve öncelikli boru tanımlanabilir.
Çözüm sırasında;

Boru çapına, baş-iç-sırt kotuna ve uç-iç-sırt kotuna müdahale edilebilir.
Kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
Çap değiştirme kriterlerine uymayan mecralar, doluluk oranını aşan mecralar, akış yönü hatalı mecralar için uyarı yapılır.

Hesap tablolarının en sonunda kazı ve boru metrajı tabloları verilir.
Bacanoları, en uzun kol esasına göre yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu ve arazi kazık numarası bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
Jeolojik çalışmalara esas olmak üzere, derinlik haritası çıkarılabilir.
Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Hesap tabloları, herhangi bir A4-yazıcıdan otomatik olarak yazdırılabilir.
Programımızın komutları ile, AutoCAD veya ZWCAD komutlarını da birlikte kullanmak mümkündür.

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Şebeke Hesap Tablosu Örneği

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2023

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2024 x64
Windows11 x64, Windows10 x64
.NET Framework 4.8
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_9.0 x64

OCAK.2021

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2022 x64
Windows8.1 x64, Windows8.0 x64, Windows7 x64
.NET Framework 4
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

Minimum/Maksimum Eğimleri Aşan Borular için Çizim Üzerinde Uyarı Verilmesi
Limitleri Aşan Şutlar için Çizim Üzerinde Uyarı Yapılması

OCAK.2018

AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64

Şebeke Hesap Tablosunu EXCEL‘e Yaz
Tasarım Debisinin Qmax Alınması
Hesap Tablolarında Bazı Satırların Birleştirilerek Satır Sayısının Azaltılması
Hata Kontrollerinin Tek Bir Komut Altında Birleştirilmesi
LOOP Kontrolü
Mecra At Komutunda Mevcut Mecra için Akarkot Verilebilmesi

MAYIS.2017

AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

Baca At ve Mecrayı Böl
Baca Sil ve Mecraları Birleştir
Bacaları Oku XYZ.INP Dosyasından
Kanalizasyon ile Çakışma Detayını Çıkar
• Google Earth için KML-yasuCAD.KML’yi Oluştur
Google Earth ile KML-yasuCAD.KML’yi Aç

OCAK.2015

AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64

Mecra Kotlarını Max.Doluluk+Min.Eğim ile Geri Taşınması
Mecra Kotlarını Min.Eğim ile Geri Taşınması
Tip-ÇAPlar İçin Max.Hız Tanımlanması
Mecra Bilgileri İçinde Hızında Gösterilmesi
Detaylı Kazı Metrajının Çaplar Bazında Verilmesi
Bazı Program Adımlarının Birleştirilmesi

OCAK.2013

AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

HAZİRAN.2012

AutoCAD 2012 x64
Windows7x64, Windows8.0x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2012

AutoCAD 2012 x32, ZWCAD 2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2010

AutoCAD 2010 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009

AutoCAD 2008 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003

AutoCAD 2004 x32
WindowsXP x32

OCAK.1987

MSDOS