baBORU Betonarme Boru Tasarım Programı

baBORU

BETON/BETONARME BORU TASARIM PROGRAMI
Analiz / Tasarım

 

AnkiSOFT Yazılım - baBORU - Beton Betonarme Boru Tasarım ProgramıAnkiSOFT YazılımbaBORU – Beton Betonarme Boru Tasarım Programı

GENEL

AnkiSOFT Yazılım‘ın beton/betonarme boru tasarım programı, baBORU; beton, betonarme ve ACB boruların çeşitli şartlar altında (imalat, inşaat, zemin, dolgu, trafik yükü vs.) tasarımına yönelik bir programdır.

Program şartnameleri; TS-7397, TS-821, TS-1902 ve TS-500 dür.

Borunun geometrik özellikleri, boru imalatında kullanılan malzemenin özellikleri, borunun maruz kalacağı hareketli yük sınıfı, borunun döşeneceği hendek zemininin özellikleri, hendeğin dolgusunda kullanılacak malzemenin özellikleri, hendeğin geometrik özellikleri, borunun altına yapılacak yataklamanın özellikleri ve borunun üzerindeki dolgunun yüksekliği programa girdi olarak verilmektedir. Bu veriler, program formu üzerinden etkileşimli olarak seçilebilir.

Çeşitli kombinasyonlar denenerek hesaplamalar yapılır ve en uygun tasarım seçenekleri belirlenir.

Programın hesap sonuçlarında verilen bilgilerden bazıları şunlardır; zemin basınçlarının hesabı, ilave hareketli yüklerin hesabı, boruya etki eden toplam basınçlar, yataklama açısı ve tepe basıncı altındaki eğilme momentleri, boruya etki eden yüklerin tepe basıncını geçip geçmediği, kritik donatı alanları, hesaplanan donatı alanları ve seçilen donatı alanlarıdır.

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Beton/Betonarme Boru Hesap Örneği