isuCAD İçmesuyu Şebeke Tasarım Programı

isuCAD

İÇMESUYU ŞEBEKE TASARIM PROGRAMI
Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz / Simülasyon

 

AnkiSOFT Yazılım, 1985‘ten beri, altyapı projelerinin tasarımı için programlar (yazılımlar) geliştirmektedir. Bunlardan isuCAD, içmesuyu şebekelerinin tasarımı için geliştirilmiştir. Çizim / Modelleme / Planlama / Tasarım / Analiz / Simülasyon yapabilmektedir. Program AutoCAD veya ZWCAD altında çalışmaktadır.

AnkiSOFT Yazılım - isuCAD - İçmesuyu Şebeke Tasarım Programı - Program Menüsü

AnkiSOFT YazılımisuCAD – İçmesuyu Şebeke Tasarım Programı – Program Menüsü

ŞEBEKE ÇİZİMİ

Tasarım/analiz yöntemi olarak HARDY-CROSS veya ÖLÜ NOKTA kullanılabilir. HARDY-CROSS yönteminde EPANET 2.0 ile birlikte çalışılmaktadır.

Çizim esasları olarak İller Bankası, Belediyeler ve İl Özel İdareleri’nin içmesuyu şebekeleri için kabul ettiği çizim prensipleri benimsenmiştir. Fakat AYARLAR menüsünü kullanarak diğer kurumların çizim esaslarını da uygulayabilirsiniz.

LAYER AÇ komutunu kullanarak; program için gerekli olan katmanları açabilirsiniz.

Düğüm Noktası (DN) atabilir, DNyi edit edebilir, DNler arasındaki mesafeyi bulabilir, DN yerinin kaydırılmasını, DNnin m.ye çekilmesini, DNnin silinmesini, DN bilgilerinin değiştirilmesini yapabilirsiniz.

Herhangi bir DNnoyu arayabilir, DNno yerini kaydırabilir, sıralı DNno verebilirsiniz.

Boru atabilir, boruyu edit edebilir, borunun yönünü ters çevirebilir, kısa boylu boruların detay bilgilerini büyütülmüş olarak çizdirebilir, istediğiniz boruyu silebilir, tüm borulara ait debi+hız+basınç bilgilerini çizim üzerinde gösterebilir, istediğiniz boruların özelliklerini bir seferde topluca değiştirebilirsiniz.

Çizim üzerine depo, ayaklı depo, maslak ve hidrofor işleyebilir, istemediğinizi silebilirsiniz.

Şebekede, istediğiniz DNden uçdebi bırakabilir, herhangi bir uçdebiyi silebilirsiniz.

Programımız, EPANET.INP dosyasını otomatik olarak üretmektedir. Bu dosyayı EPANET veya WaterCAD programında kullanabilirsiniz. Eğer elinizde, EPANET veya WaterCAD tarafından üretilmiş bir EPANET.INP dosyası varsa, tüm şebekeyi ve bilgileri programımıza tek seferde aktarabilirsiniz. 

 

İçmesuyu Şebekesi - Şebeke Modeli

İçmesuyu Şebekesi – Şebeke Modeli

HATA KONTROLÜ

Bu bölümde; şebekede oluşan ve gözünüzden kaçan hataları yakalayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Mükerrer DNnolarını, kademe bağlantısı hatalarını, DNlerdeki bağlantı (besleme) hatalarını, ana-esas-tali boruların besleme hatalarını bulabilirsiniz.

TASARIM KRİTERLERİ

Şebekeyi besleyen depoya ait giriş boru kotunu, krepin kotunu verebilir, şebekede sağlanmasını istediğiniz minimum ve maksimum basınçları verebilirsiniz. Şebekede uygulamak istediğiniz pik faktörü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Ana, esas, tali borular için yangın debilerini ve minimum çaplarını verebilirsiniz.

Şebeke çözümünde kullanmak istediğiniz Tip-ÇAPlara ait; anma çapı, malzemesi (PVC, ACB, Çelik, Font, Düktil-Font, HDPE, CTP, …), iççapı, maksimum su hızı, kullanmak istediğiniz hidrolik formülü (William-Hazen, Ludin, …), bu formül için gerekli olan “C” katsayısını verebilirsiniz.

Şebekede kullanılacak Tip-BORUlar tek bir malzemeden olabileceği gibi, istediğiniz çapları/malzemeleri karışık olarak da kullanabilirsiniz.

ŞEBEKE TASARIMI

Tasarım sırasında; çizim üzerindeki tüm bilgiler çözüme gönderilmekte, şebeke çözümü yapılmakta ve çözüm sonuçları çizim üzerine işlenmektedir.

İstenilen sonuç elde edilene kadar bu adım tekrarlanmalıdır.

DURAĞAN DURUM ANALİZİ

Durağan Durum Analizi şebekenin maksimum saatlik pik tüketim (SPT) debisine göre yapılır.

Analiz sırasında program size çap önerileri yapar. Hız ve basınç kriterlerini aşan borular için uyarılar yapar.

İÇMESUYU ŞEBEKESİ SİMÜLASYONU (Zamana Bağlı Analiz)

İçmesuyu Şebekesi Simülasyonu, deponun dolu olduğu kabulü ile başlatılır. 72 saatlik bir patern (Ortalama Gündeki Saatlik Dalgalanma) temel alınarak yapılır.

Analiz sırasında program size çap önerileri yapar. Hız ve basınç kriterlerini aşan borular için uyarılar yapar.

ŞEBEKE HESAP TABLOLARI

Program çıktıları tablolar halinde olup;

Borunun baş DNno ve uç DNnoları
Kademesi
Boru boyu
Kesafet katsayısı
İzafi boru boyu
Boru debisi
Borunun baş ve uç debileri
Borunun Qortalama, Q1, Qyangın ve Qhesap debileri
Seçilen boru çapı
Borudaki metrede kayıp miktarı
Su hızı
Toplam kayıp miktarı
DNno
Uç piyozometre kotu
Uç arazi kotu
Uç noktasındaki su basıncı bilgilerini içermektedir.

Ayrıca, hazırlanan diğer bir tabloda; boruların çaplara ve kademelere göre boy metrajları ile kademe ve derinliklere göre sınıflandırılmış kazı miktarları verilmiştir.

HESAP PLANI

Hesap planında gözükmesi gerekmeyen DNlerin düzenlemesini yapabilirsiniz.

Daha sonra, hesap planını hazırlamayı tek bir komutla yapabilirsiniz.

 

İçmesuyu Şebekesi - Hesap Planı (1/2000)

İçmesuyu Şebekesi – Hesap Planı (1/2000)

İNŞAAT PLANI

Esas/tali boru vanalamasını otomatik olarak düzenletebilir, istediğiniz boruların baş/uç noktalarına vana işle/sil yapabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz herhangi bir DNye tahliye işletebilir, boruların üzerine yangın musluğu koyabilirsiniz. İnşaat planında gözükmesi gerekmeyen DNlerin düzenlenmesini yapabilirsiniz.

Yerüstü yangın musluklarını, otomatik olarak (150m.de bir) işleyebilirsiniz.

Daha sonra, inşaat planını hazırlamayı tek bir komutla yapabilirsiniz.

 

İçmesuyu Şebekesi - İnşaat Planı (1/2000)

İçmesuyu Şebekesi – İnşaat Planı (1/2000)

5000’LİK GENEL DURUM PLANI

Ana ve esas boruların gösterilmesine, istediğiniz tali boruların gösterilmesine, istediğiniz DNlerin gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.

Daha sonra, genel durum planını çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

 

İçmesuyu Şebekesi - Genel Durum Planı (1/5000)

İçmesuyu Şebekesi – Genel Durum Planı (1/5000)

DÜĞÜM NOKTA DETAYI

Çizimlerde kullanılacak olan Tip-PARÇAlar (fitting) bir dosyada kayıtlı olarak size sunulmuştur. Bu parçalara istediğiniz ilaveleri yapabilir, sıralamasını değiştirebilir, istemediklerinizi silebilir, böylece kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

DNlerdeki her bir ayrılım için kullanılacak Tip-PARÇAlar ve sıralaması bir dosyada kayıtlı olarak size sunulmuştur. Bu ayrılımlara istediğiniz ilaveleri yapabilir, sıralamasını değiştirebilir, istemediklerinizi silebilir, böylece kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Kısaca, kullanılacağınız Tip-PARÇAları ve ayrılım çizim tekniğini programa öğretebilir, bundan sonra, projelerinize ait detayların bu şekilde çizilmesini sağlayabilirsiniz.

Program Tarafından;

Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizime, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
Çizimler DXF formatında hazırlanır.

 

İçmesuyu Şebekesi - Düğüm Nokta Detayı

İçmesuyu Şebekesi – Düğüm Nokta Detayı

PARÇA LİSTESİ

Bir önceki aşamada DN detaylarını hazırlamış olduğunuz için, parça listesini hazırlamak artık sizin için çok kolay. Yapmanız gereken tek şey; 1.kademe ve 2.kademe parça listelerini, programa, ayrı ayrı hazırlatmak olacaktır.

Program Tarafından;

Çizimin en sağına proje anteti için yer bırakılır.
Çizime, pafta çerçeve çizgisi ve bunun dışına makas çerçeve çizgisi çekilir.
Çizimler DXF formatında hazırlanır.

İçmesuyu Şebekesi - Düğüm Nokta Detayı Parça Listesi

İçmesuyu Şebekesi – Düğüm Nokta Detayı Parça Listesi

BİLGİ TRANSFERİ

Hazırlamış olduğunuz şebekeye ait bilgileri başka bir çizime/bilgisayara kolayca transfer edebilirsiniz. Veya başka bir çizim/bilgisayardaki bilgileri kendi çiziminize aynı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

GENEL

DN ve boru sayısında bir sınır yoktur.
Ölü nokta sayısında bir sınır yoktur.
Tip-ÇAP ve malzeme sayısında bir sınır yoktur.
Çizim üzerinde birden fazla şebeke (kat) olabilir, sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede farklı kesafet ve debi bölgeleri tanımlanabilir, sayısında bir sınır yoktur.
Şebekede 1.kademe, 2.kademe ve mevcut boru tanımlanabilir.
Çözüm sırasında;

Boru çaplarına müdahale edilebilir.
Kullanıcının yaptığı mantıksal hatalar tespit edilerek uyarılır.
Minimum işletme basıncı altında ve maksimum statik basınç üstünde kalan noktalar için uyarı yapılır.
Ölü noktalardaki basınç farkları verilir.
1.kademe, 2.kademe ve mevcut borular için çap ve malzemeye göre sınıflandırılmış boru listeleri hazırlanır.

Şebeke hesap tablolarının en sonunda kazı ve boru metrajı tabloları verilir.
DNnoları, en uzun kol esasına göre yeniden, otomatik olarak sıralandırılabilir.
Topoğrafik çalışma yapılabilmesi için gerekli olan şebeke bilgileri (bir text dosyasına) kaydedilebilir. Topoğraftan gelen zemin kotu bilgileri (bir text dosyasından) okunarak çizime aktarılabilir.
Hesap tabloları herhangi bir editörle görülebilir, edit edilebilir, yazdırılabilir.
Hesap tabloları, herhangi bir A4-yazıcıdan otomatik olarak yazdırılabilir.
Programımızın komutları ile, AutoCAD veya ZWCAD komutlarını da birlikte kullanmak mümkündür.

ÖRNEK HESAP DOSYALARI

Şebeke Hesap Tablosu Örneği (Durağan Durum)
Şebeke Hesap Tablosu Örneği (Simülasyon)

SÜRÜM YÜKSELTME GEÇMİŞİ

OCAK.2023

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2024 x64
Windows11 x64, Windows10 x64
.NET Framework 4.8
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_9.0 x64
EPANET 2.0 x32

Simülasyonda Uygulanan 1 Saatlik Zaman Aralıkları 20 Dakikaya Düşürüldü. Depo Simülasyonunda Daha Hassas Sonuçlar Elde Edlmesi Sağlandı
Simülasyon Tablolarının Yangın Dışındaki Saatlerde de Alınması Sağlandı

OCAK.2021

AutoCAD 2021 x64, ZWCAD 2022 x64
Windows8.1 x64, Windows8.0 x64, Windows7 x64
.NET Framework 4
Sentinel HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64
EPANET 2.0 x32

Uçdebi Edit
Simülasyondaki Limiti Aşan Hızlarının Çizim Üzerinde Gösterilmesi
Simülasyondaki Düşük Basınç ve Saatinin Çizim Üzerinde Gösterilmesi

OCAK.2018

AutoCAD 2018 x64, ZWCAD 2018 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL Pro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.6 x64
EPANET 2.0 x32

Durağan Durum Analizi Sonuçlarını EXCEL‘e Yaz
Simülasyonda Yangınlı Sonuçları EXCEL‘e Yaz
Simülasyonda Depo Derinlik Tablosunun Hazırlanması
Yerüstü Yangın Musluklarının Otomatik Olarak 150 m.de Bir Atılması
Hardy-Cross ve Ölü Nokta Komutlarının 2 Menüye Ayrılması
Hata Kontrollerinin Tek Bir Komut Altında Birleştirilmesi
Simülasyonda Depo Derinlik Tablosunu EXCEL‘e Yaz

MAYIS.2017

AutoCAD 2017 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64, Windows10 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
EPANET 2.0 x32

DN At ve Boruyu Böl
DN Sil ve Boruları Birleştir
KN At ve Boruyu Böl
KN Sil ve Boruları Birleştir
EPANET Analizine Gönder + Getir
EPANET Simülasyonuna Gönder + Getir
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM+QYANGIN
Borular için Yeni Çap Öner QTASARIM veya QYANGIN
Borular için Yeni Çap Öner QSİMÜLASYON
Borular için Önerilen Çapları Sil
EPANET‘i EPANET—IN.INP ile Aç
Sıralı DNno Ver EPANET—IN.LST Tablosundan
Çizim Boyutunu Bul
DN‘leri Oku XYZ.INP Dosyasından
Google Earth için KML-isuCAD.KML’yi Oluştur
Google Earth ile KML-isuCAD.KML’yi Aç

OCAK.2015

AutoCAD 2015 x64, ZWCAD+ 2015 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL MaxMicro Driverless, Sentinel-LDK_SDK_7.1 x64
EPANET 2.0 x32

Şebeke Bilgilerini EPANET veya WATERCAD‘e Transfer Etmek
Şebeke Bilgilerini EPANET veya WATERCAD‘den Transfer Etmek

OCAK.2013

AutoCAD 2013 x64
Windows7 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

HAZİRAN.2012

AutoCAD 2012 x64
Windows7 x64, Windows8.0 x64, Windows8.1 x64
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2012

AutoCAD 2012 x32, ZWCAD 2012
Windows7 x32
Sentinel HASP HL Max, Sentinel-HASP_SDK_5.12 x64

OCAK.2010

AutoCAD 2010 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2009

AutoCAD 2008 x32
WindowsXP x32
Aladdin HASP HL Max, Ver1.1 x32

OCAK.2003

AutoCAD 2004 x32
WindowsXP x32

OCAK.1986

MSDOS